Trwa przetwarzanie danych

Loader

SKLEPU INTERNETOWEGO LERO24.pl

Drogi Użytkowniku! Korzystając z Naszego serwisu i dostępnych na nim funkcjonalności, powierzasz Nam swoje informacje osobiste, w tym adres IP, które to informacje mogą stanowić dane osobowe. Przywiązujemy olbrzymią wagę do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu poufności i bezpieczeństwa tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania tych danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzając Twoje dane opieramy się na przepisach prawa polskiego, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest LERO Robert Grabowski z siedzibą w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Rapackiego 4, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8931235376 oraz numerem REGON 340237492.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane osobowe, które zostawiasz w związku z korzystaniem z Serwisu. Przede wszystkim będą to dane osobowe pozostawione przez Ciebie w związku z realizacją poszczególnego zamówienia lub podane w celu założenia konta w Serwisie. Będą to przede wszystkim takie dane, jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W razie skorzystania z formularza kontaktowego będziemy przetwarzali również Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, a także innych danych w razie podania ich przez Ciebie, w celach nawiązaniu kontaktu z Toba i udzielenia Tobie odpowiedzi na Twoją wiadomość. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe pozostawione w tzw. plikach cookies, w tym adres IP, dane domeny używanej do uzyskania dostępu do Serwisu, dane dotyczące typu i wersji przeglądarki, dane poprzednio odwiedzanej witryny internetowej. Wykorzystujemy te dane w celu uruchomienia sesji Naszego Serwisu, a także w celu monitorowania wydajności Naszego Serwisu oraz do celów biznesowych, takich jak praca nad ciągłym ulepszeniem Naszego Serwisu. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt: kontakt@lero24.pl

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przy pomocy których obsługujemy Serwis, tj. podmiotów świadczących na Naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, transportowe, marketingowe czy analityczne. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W związku z korzystaniem z Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: wynikających z prawnie uzasadnionych Naszych interesów, tj. w celach analitycznych, statystycznych i w celach związanych z korzystaniem z Serwisu i zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego Serwisu oraz w celach niezbędnych do nawiązaniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związanych z zawarciem umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, handlowo – marketingowych, na podstawie Twojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okresy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez czas niezbędny do osiągniecia celów, w tym w szczególności przez czas korzystania z Serwisu lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, okres przetwarzania przez Nas Twoich danych wynosi 6 lat od dnia zrealizowania umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane te będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie. Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność udostępnienia danych

Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie tych danych jest niezbędne do skorzystania z Naszego Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Nie podanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

Profilowanie

Serwis nie dokonuje profilowania.

Informacja o plikach cookies

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi informatyczne. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Twoim danych będziesz informowany poprzez zmiany w Polityce Prywatności.

Dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby. Nasz Serwis może umieścić plik cookie w Twojej przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Chcemy poinformować Ciebie, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

optymalizacji korzystania z Naszego Serwisu; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb; tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na Naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony, pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;

pliki reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;

pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Zarządzanie ustawienia przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

blokowania lub usuwania cookies;

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Osoby nieletnie

Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez Administratora.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25.05.2019 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane w Serwisie, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Twojej akceptacji, o czym zostaniesz powiadomiony.