Trwa przetwarzanie danych

Loader

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

• przelewem na konto bankowe Sklepu: PKO Bank Polski: 63 1020 5170 0000 1202 0118 3318

• systemem płatności za pobraniem

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.